SAL7377, Act: V°133.1 (264 of 951)
Search Act
previous | next
Act V°133.1  
Act
Date: 1483-10-11

Transcription

2020-11-20 by arlette De Paepe
Want jehan badet als geleyt nae des(er) stat recht voir/
zijn wettich gebreck tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve wout(er)s wijlen pressant wair die gelegen zijn hem/
oft pauwelse bierma(n) d(er) stat bode in zijne(n) name alle/
de selve goede heeft doe(n) leve(re)n met br(ieven) vand(er) stat gescreve(n)/
aenden meye(r) va(n) sinte remeys gheest oft zijne(n) stedehoud(er)/
en(de) dach van rechte doen besceyden der weduwe(n) des/
voirs(creven) wile(n) wout(er)s en(de) hue(re)n kinde(re)n oft zij teghe(n)/
de voirscr(even) leveringe yet hadden willen allige(re)n oft de/
scepen(en) br(ieven) impugne(re)n Tot welk(en) dage de selve wed(uwe)/
kinde(re) noch procur(eur) va(n) hue(re)n wegen gecompareert en/
is den voirscr(even) janne badet trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc/
heeft geblek(en) bij rappoirte des voirs(creven) pauwels des bod(ens)/
de voirs(creven) leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te/
zijne wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) geleydden niet en/
compareerde voe(r) den opstane smeyers en(de) scep(enen) datme(n)/
den voirs(creven) geleyden vand(en) voirscr(even) goeden houde(n) soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieve) en(de) levering(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen(de) is in scampno/
cor(am) om(n)ibus scabinis dempt(is) py(n)nock roelants oct(obris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt