SAL7377, Act: V°14.2-R°15.1 (29 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°14.2-R°15.1  
Act
Date: 1483-07-03

Transcription

2019-04-15 by arlette De Paepe
Want jan cruyplant als procur(eur) katlijne(n) huyxken en(de) der/
kinde(re)n agneesen en(de) ouden huyxken huer(er) susters geleyt/
nae des(er) stat recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve vranx wile(n) vande(n) kerchove ende/
lijsbetten huyxken zijnder huysv(r)[o](u)wen soe wair die geleghen/
zijn hem met brieve(n) va(n) des(er) stat gescreve(n) aende(n) mey(er)e/
van cu(m)ptich oft zijne(n) stedehoude(r) te kerckem alle d(er) voirs(creven)/
p(er)sone(n) goede heeft doe(n) leve(re)n en(de) dach va(n) rechte doen/
bescheyde(n) machtelden wed(uwe) jans wile(n) vand(en) kerchove/
geh(eten) brints en(de) vrancke(n) zone wile(n) des voirs(creven) vranx oft/
zij tege(n) de voirscr(even) leveringen yet hadden willen allige(re)n/
tot welken dage de voirs(creven) p(er)sone noch nyemant va(n) hue(re)n/
wege(n) gecompareert en is den voirs(creven) geleyde(n) trecht voirt
//
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
smeyers gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae dat hen heeft/
behoirlijck gebleken bij r(e)sc(ri)pte des voirscr(even) stedehoud(er)s de/
voirscr(even) leveringe en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne/
datmen de(n) voirscr(even) geleyden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude/
inde macht vanden voirs(creven) beleyde en(de) scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is In scampno cor(am)/
scabinis julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt