SAL7377, Act: V°150.2 (296 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°150.2  
Act
Date: 1483-10-20

Transcription

2021-02-08 by arlette De Paepe
It(em) joh(ann)es opden berch die naeden rechte der stat va(n) loven(e)/
come(n) ende geleyt is tot allen den goeden des edelen he(re)n/
jacops wijlen greve va(n) zalme(n) in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijt gehave(n) te hebben en(de) ontfange(n) vanden edele(n) en(de)/
moegen(e) h(er)toge willem(me) h(er)toge tot gulke en(de) totte(n) berge/
greve va(n) ravensberge hee(re) te heynsberghe te diest/
te zichen(en) (et)c(etera) ende dat uuyt handen mathijs vanden/
rode zijns rintmeeste(r)s in zijne(n) voirs(creven) lande va(n) diest de/
helcht va(n) lxxxv rinsche gul(den) eene(n) stuver zesse miten/
die vrouwe ysabeele(n) va(n) glymes weduwe des voirscreve(n)/
greve(n) va(n) zalme(n) vielen te paessche(n) lestleden bekynnende/
de selve joha(n)nes hem d(aer)aff v(er)nuecht en(de) wel betaelt/
scelden(e) volcomelijck quite den voirscr(even) h(er)toge zijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijne va(n) paesschen lestleden en(de) va(n) allen anderen/
t(er)mijne(n) d(aer)aff gevalle(n) voe(r) den selve(n) paesschen lestleden/
cor(am) berghe nausnyde(re) octobr(is) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt