SAL7377, Act: V°150.3-R°151.1 (297 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°150.3-R°151.1  
Act
Date: 1483-10-21

Transcription

2021-02-09 by arlette De Paepe
Want arnt de clerck als geleyt nae deser stat recht/
voir zijn wettich gebreck tot allen den goeden beyde have/
ende erve jans mychiels geheete(n) de putte(re) en(de) lijsbetten/
van santvoirt zijns wijfs wair die gelegen zijn hem/
oft pete(re)n comelinck der stat bode in zijne(n) name alle de/
selve goede heeft doen leve(re)n met brieve(n) gescr(even) aenden/
meye(r) va(n) werchte(r) en(de) dach van recht doen beteeken(en)/
den voirscr(even) gehuysschen oft zij tegen den voirscr(even) excucie/
leveringe en(de) dach besceydinge yet [hadde(n) willen] allige(re)n worden/
tot welk(en) dage de voirscr(even) gehuyssche(n) noch procur(eur)/
/ van hue(re)n wegen gecompareert en is joh(ann)ese daneels als/
procur(eur) des voirscr(even) geleydden trecht voirt v(er)sueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers gewes(en) hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n)/
bij rappoirt des voirscr(even) pet(er)s comelinck de voirs(creven) execucie/
en(de) dach besceydinge gesciet te zijne wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) geleyden v niet en quame voe(r) den opstane smeyers/
en(de) der scepen(en) datme(n) den voirscr(even) geleyde(n) vand(en) voirscr(even)/
goeden houde(n) soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde ende/
leveringe(n) in alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is/
octobr(is) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt