SAL7377, Act: V°151.1 (299 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°151.1  
Act
Date: 1483-10-24

Transcription

2021-02-10 by arlette De Paepe
Item de voirscr(even) anthonijs heeft gekint ende gelijdt dat/
onder dovergeve(n) ende den coop vanden goeden en(de) heerlich(eit)/
die mits den voirscr(even) tractate en(de) den guedingen d(aer)uuyt/
gevolcht den voirscr(even) roelove voir zijn xxx goud(en) r(inssche) g(ulden)/
erflijck toegevuecht en(de) ov(er)gegoet moegen zijn sculdich/
es mede gecomp(re)hendeert ende begrepe(n) te worden noch/
een gans erflijck die de voirscreven anth(onijs) dair uuyt/
meynde te houde(n) bove(n) de gans die den voir(creven) roelove/
navolgende de(n) tractate toegevueght was staen(de) opden/
selve(n) pant d(aer)op de gans steet d(aer)aff de selve anth(onijs)/
gheene questie en maect alsoe dat de(n) selve(n) roelove/
ombelet de selve twee ganse erflijck volge(n) sulle(n) mett(en)/
heerlich(eit) d(aer)toe behoiren(de) geloven(de) den selve(n) roelove d(aer)inne/
ni(m)m(er)meer hind(er) stoot letsel of ongebruyck te doen(e) sed/
sat(isfacere) et re(ct)am prosta(r)e war(andiam) (er)g(a) quoscu(m)q(ue) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt