SAL7377, Act: V°151.2 (300 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°151.2  
Act
Date: 1483-10-24

Transcription

2021-02-15 by arlette De Paepe
Item de voirscr(even) roelof roelofs heeft geloeft al wairt/
dat den donc die inden voirs(creven) tractate begrepe(n) steet op/
ii(½) boende(r) houden(de) bevonden worde min inde mate(n)/
houden(de) dat nochtans hij den selve(n) anthonise noch/
zijne(n) nacomelingen va(n) dien niet prame(n) en sal/
eve(n)v(er)re zonder fraude en(de) argelist bevonden worde dat/
den hou vanden selve(n) bossche geheete(n) den donck in/
sulker mate(n) als hij es tot zijne(n) behoirlijcken houwe/
van vii jaeren weert ware en(de) uuytbracht de/
so(m)me d(aer)op hij dan inden selve(n) tractate geprese(nteert)/
en(de) gheestimeert heeft and(er)ssins tractate en(de) alle/
vorweerd(en) he(m) bij anth(onise) geloeft va(n) machte en(de) van/
weerden blivende cor(am) p(re)dict(is) scabinis vide(licet) opp(endorp)/
berge oct(obris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt