SAL7377, Act: V°16.3 (33 of 947)
Search Act
previous | next
Act V°16.3  
Act
Date: 1483-07-03

Transcription

2019-05-13 by arlette De Paepe
Vanden questien tussche(n) anthonise joly die zijnd(er) zweg(er)/
yesch div(er)se haeflijcke goede en(de) vliegen(de) erve bij huer/
aenveert soe hij seyde nae de doot hue(re)r dochter die/
wijf was desselfs anth(onise) en(de) oick va(n) zeke(re)n pe(n)ni(n)gen/
die hij huer eysschen(de) was t(er) eend(er) zijde(n) ende katlijne(n)/
sconi(n)x d(er) zweger voirs(creven) die hem yesch va(n) zijnen/
kinde gehouden te hebben iii(½) jair lanck telk(er) wek(en)/
ii st(uvers) min ix mit(en) t(er) ande(re) heeft de borg(er)meest(er) zij(n)/
uuytsp(ra)ke gedaen als dat de wed(uwe) va(n) anthonijs/
eyssche ongehouden sal zij(n) en(de) anth(onijs) van hue(re)n eyssce/
des sal de zweg(er) tkint noch tot hue(re)n coste en(de) laste/
houden tot kersmesse naestcomen(de) en(de) h(ier)mede sulle(n)/
zij beslicht en(de) v(er)eenicht zij(n) met malcande(re)n ende/
hebbe(n) geloeft dese uuytsp(ra)ke te houde(n) en(de) deen da(n)d(er)/
d(aer)aff niet meer te moey[en] aen te sp(re)ken in gheend(er)/
wijs cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o] nausnyde(re) tants scabinis/
julii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt