SAL7377, Act: V°171.5-R°172.1 (336 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°171.5-R°172.1  
Act
Date: 1483-11-06

Transcription

2021-05-06 by arlette De Paepe
Item sal de voirscr(even) goirdt hem ter stont met des(en) brieve/
doen leyden tot allen den goeden have en(de) erve des voirs(creven)/
claus t(er) meerder vestich(eit) zijnd(er) scult voirs(creven) en(de) om die/
schult en(de) alle costen die goirt oft zijne diene(r) om/
die scult inne te halen(e) en(de) te v(er)volgen(e) sulle(n) moege(n)/
/ doen alsoe wel montcosten theringe(n) als ande(re) d(aer)mede/
te vehale(n) aende selve goede oft aen claus lijf dwelc/
van beyden hem best gelieft ende dat beleyt/
gesciet zijnde zoe heeft geloeft goirt voirscr(even) den/
selve clause al eest dat de voirscr(even) so(m)me staet t(er)/
manissen dat hij mochte(n) die so(m)me met payen neme(n)/
sal te weten(e) de hondert te sinxen(e) naestcomen(de) de/
hond(er)t te sinxen(en) dair nae en(de) tsurplus te sinxen(en) d(aer)nae/
ende den selve(n) clause noch zijn goede d(aer)aff met voird(er)/
noch anders prame(n) doe(n) noch laten p(ra)men op dat he(m)/
ande(re) naegeleydde d(aer)enbynne(n) mette(n) selve(n) hue(re)n beleyde/
niet p(ro)cede(re)n en wille(n) en(de) goede d(aer) voe(r) execute(re)n/
cor(am) eisdem
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt