SAL7377, Act: V°209.3-R°210.1 (406 of 951)
Search Act
previous | next
Act V°209.3-R°210.1  
Act
Date: 1483-11-28

Transcription

2021-11-08 by arlette De Paepe
Item peter vander hoeve(n) burg(er)meester en(de) ande(re) vande(n) rade/
vander stat als momboire(n) des voirscr(even) qui(n)tens hebben/
geconsenteert ende gewillecoirt dat bij alfoe de voirscr(even)/
qui(n)ten tot gheender professien en quame en(de) uuyte(n) cloeste(r)/
ghinge dat alsdan den gardiaen en(de) conve(n)te vand(en) mi(n)derbruede(re)n/
/ hue(r) pe(n)ni(n)gen die zij den voirscr(even) qui(n)ten(en) om den voirs(creven) jacoppe/
zijne(n) brueder uuyt te coope(n) de voirs(creven) lijfpen(sie) ende anders voir/
maels geleent hebben va(n) qui(n)tens goeden oft rinten worden/
sullen ende insgelijx de costen en(de) lasten die zij om zijne(n) wille/
gedaen ende geleden hebben ende die zij wettelijck bewis(en)/
sulle(n) behalve(n) dat h(er) willem va(n) cave(r)chon van zijnd(er) schult/
want die oude(re) is voirgae(n) sal en(de) yerst betaelt is in/
cons(ilio) op(idi) nove(m)br(is) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt