SAL7377, Act: V°28.1 (55 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°28.1  
Act
Date: 1483-07-09

Transcription

2019-07-19 by arlette De Paepe
Item lambert duffay die uuyt crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n)/
loven(en) in behoirlijcker manie(re)n geleyt es tot allen den goede(n)/
omberuerlijck en(de) erfgoeden jans boudar en(de) henrix de tierne/
wair die gelegen zijn in tegenwoirdich(eit) (der) scepen(en) van loven(en)/
gestaen heeft quijtgescouwe(n) tselve zijn beleyt alsoe v(er)re/
het aengaet den goeden henrix de tierne en(de) niet voirde(r)/
beky(n)nende hem gheen recht te hebben(e) inde selve en(de)/
dat hem h(er) jan flami(n)gi p(ri)este(r) van wege(n) des voirs(creven) henr(ix)/
du tierne volcomelijck vernuecht gecontenteert ende te/
vreden gestelt heeft van allet ghene des de selve he(n)r(ic)/
te hemwert uuyt ocsuyne vand(en) pechtinge(n) vand(er) daet/
xiiii[c] lxxix julii xxi dair uuyt tvoirscr(even) beleyt gespruyt/
was gehouden was Scelden(de) d(aer)af quite den selve(n) he(n)r(icke)/
due tierne en(de) he(re)n janne flami(n)gi prieste(r) promitt(ens)/
null(atenus) alloqui a(li)quo iu(r)e sp(irit)uali vel s(e)c(u)lari behalve(n) den/
voirs(creven) lamberte zijne actie op de(n) voirs(creven) janne boudar/
en(de) zijn goede cor(am) hove nausnyde(re) julii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt