SAL7377, Act: V°306.1 (577 of 951)
Search Act
previous | next
Act V°306.1  
Act
Date: 1484-01-27

Transcription

2022-11-07 by arlette De Paepe
Nae dien dat willem van yerssele inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) bij zijnen gelev(er)den voirspreke hem/
te rechte p(rese)nte(re)nde tegen jacoppe(n) van taterbeke poirte(r) va(n)/
des(er) stat heeft te kynnen doen geve(n) dat hij den selve(n) va(n)/
taterbeke bescreve(n) hadde met brieve(n) vand(er) stat om he(m) bet(er)nisse/
te doen(e) van zeke(re)n quetsue(re)n oft tegen hem h(ier)van alhier/
te come(n) rechts plegen op alsoe lieve hij he(m) met zijnder/
vrih(eit) rechte woude behulpen inder selver saken d(aer)aff den/
dach soe zij de selve willem seydt op heden diende en(de)/
versocht wair de selve jacop niet en quame dat hij zij(n) recht/
dair op volgen mochte t(er) plaetsen dair hij dien soude moegen/
weten te vinden hebben de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers/
gewijst met vo(n)nisse gelieft den voirscr(even) willem(me) zijn voirs(creven)/
p(rese)ntacie te doe(n) teeken(en) dat hij dat doen mach ende voirt/
zijn gebreck volgen aenden borg(er)meester p(rese)ntibus om(ni)bus/
dempto roelants januarii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt