SAL7377, Act: V°37.1 (71 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°37.1  
Act
Date: 1483-07-16

Transcription

2019-11-27 by arlette De Paepe
Item de voirscr(even) jan van arschot heeft geloeft den voirscr(even)/
joh(ann)ese de vos in den name van m(ijn) he(re) voirs(creven) dat hij tusschen/
dit en(de) kersmesse naestcomen(de) betalen sal des(en) selve(n) joh(ann)ese/
tgene des men bevi(n)den sal met goeder rekeni(n)gen dat hij/
den voirs(creven) h(ere)n mych(iele) noch tacht(er) ende belanck es tsij in coren(en)/
oft in gelde uuijt saken van pechtinge(n) va(n) zeke(re)n landen/
ende goeden den selve(n) he(re)n mych(iele) toebehoiren(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt