SAL7377, Act: V°37.3 (72 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°37.3  
Act
Date: 1483-07-17

Transcription

2019-11-27 by arlette De Paepe
Item vanden questien en(de) geschillen die geweest es tussche(n)/
willem(me) helscheviers en(de) lucas vander calste(re)n als procur(eur) goirts/
van kessele t(er) eend(er) zijden ende goirde stamelarts t(er) ande(r)/
zijden aengaen(de) eene(n) vie(re)ndeele wyng(ar)ts gelegen onder/
de kesselberge bynne(n) d(er) vrih(eit) va(n) loven(e) gelege(n) d(air)toe/
elck vand(er) voirscr(even) p(ar)tien p(re)tendeert recht te hebben(e)/
hebben hen de selve p(ar)tien gesubmittert en(de) v(er)bonden in/
segge(re)n ende vriendelijck yffene(re)n te weten(e) de voirscr(even)/
procure(ur) in henr(icke) steyma(n) en(de) henr(icke) rosele(re) ende de voirs(creven)/
goirt in gielise in yngelant en(de) servase opde(n) berch in/
sulker vuege(n) dat de voirscr(even) segg(er)s op va(n) heden over/
acht dagen naestcomen(de) aenhoire(n) sulle(n) alsulke getuygenisse/
als de voirscr(even) goirt stamelarts aengaen(de) den voirs(creven) wijng(ar)de/
leyden sal willen ende dat de segg(er)s d(air)entenden hue(r) uuytsp(ra)ke/
doen sulle(n) bynne(n) acht dage(n) d(air)nae ombegrepe(n) cor(am) b(er)ge/
tants julii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt