SAL7377, Act: V°49.1 (101 of 947)
Search Act
previous | next
Act V°49.1  
Act
, eerste 8 lijnen in lat
Date: 1483-07-31

Transcription

2020-03-02 by arlette De Paepe
villicus lovaniensis median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit m(a)g(ist)r(u)m/
ioha(n)nem de duysborch ad om(n)ia et sing(u)la i(m)ob(bilia) et/
he(re)ditar(ia) relicte joha(n)nis quond(am) vanden dale de bierbeke/
infra lova(niu)[m] et ex(tra) sit(a) in mans(ionibus) domibus curtibus t(err)is/
ar(abilis) p(ra)t(is) pascuis silvis censu t(re)censa redditibus et suis/
p(er)tinen(tibus) univ(er)s(is) pro c(er)ta su(m)ma duor(um) scabinor(um) lovan(iensium)/
lata xv[ta] ap(ri)lis ult(ima) p(er)tin(en)t(is) cui(us)quid(em) sine(m) tenor/
sequit(ur) et est talis Item de weduwe jans wijlen/
vanden velde dale van bierbeke die van meesteren/
janne va(n) duysborch beclaecht was voir eene so(m)me/
van xl rijders d(aer)aff den dach die diende des dijssendaichs/
nae half vasten(en) lestled(en) vast gecontinueert en(de) tot op/
heden verstreken es Es bij vo(n)nisse va(n) scepen(en) van /
loven(e) nae dat hen bijden vorste(r) en(de) poirt(er)s die ov(er) de/
selve clachte ware(n) behoirlijck gebleken heeft die also/
gesciet te zijne t(er) manissen smeyers vand(er) selver clachte(n)/
v(er)reyct gewijst In sca(m)p(no) die p(re)d(icte) Et habuit/
que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt) opp(endorp) hove julii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt