SAL7377, Act: V°52.2 (107 of 947)
Search Act
previous | next
Act V°52.2  
Act
Date: 1483-08-07

Transcription

2020-03-15 by arlette De Paepe
Want cornelijs van bergen als geleyt nae des(er) stat recht/
voir zijn wettich gebreck tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve reyners frans cornelijs zijns zoens wout(er)s/
wile(n) va(n) ijssche wout(er)s tax jans va(n) ijssche en(de) jans frans/
hem oft gielise eveloge d(er) stat bode in zijne(n) name hadde/
doe(n) leve(re)n met brieve(n) vand(er) stat gescr(even) aende meye(re)n/
va(n) cu(m)ptich [en(de)] van meldert t(er) sluyse(n) alle de selve goede/
ond(er) hen gelege(n) ende dach van rechte doen beteken(en) de(n)/
vors(creven) p(er)sone(n) en(de) oick der wed(uwe) des voirs(creven) wile(n) wout(er)s en(de)/
hue(re)n kinde(re)n op heden als ten v(er)streken(en) dage oft zij d(aer)/
tege(n) yet hadden wille(n) allige(re)n Tot welke(n) dage de selve/
p(er)sone noch ande(re) niet gecompareert en zij(n) den voirscr(even)/
geleyden trecht voirts versueken(de) soe hebbe(n) de scep(enen)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleke(n) bij rapport des voirs(creven) bode(n) de voirs(creven) execucie/
gesciet te zijne gewesen voir een vo(n)nisse wair de/
wed(er) p(ar)tie(n) vand(en) geleyden niet en come(n) ten opstane/
smeyers en(de) d(er) scep(enen) datme(n) den voirs(creven) geleyden vand(en)/
voirscr(even) goeden houden sal inde macht va(n) zijne(n) beleyde/
zoe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) is in scampno/
cor(am) scabinis aug(usti) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt