SAL7377, Act: V°64.1 (132 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°64.1  
Act
Date: 1483-08-18

Transcription

2020-10-01 by arlette De Paepe
Item meester jan va(n) vive(n)giez cyrurgijn in p(rese)ncien vander/
stat heeft genome(n) op zijnen eedt ende gecleert dat/
agneese huisvrouwe jans mathijs bode der univ(er)siteyt van/
loven(e) gestorve(n) en(de) es worde(n) aflivich vand(er) haestig(er) siech(eit)/
want zij d(aer)mede te twee plaetse(n) besmet was en(de) niet/
va(n) e(n)nigen ande(re)n quetsue(re)n oft letsele dieme(n) segge(n) mochte(n)/
in e(n)niger manie(re)n dat hue(r) ma(n) huer aengedaen soude hebbe(n)/
in cons(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) hoeve(n) burg(imagistr)[o] opp(endorp) berge hove et/
plu(ri)bus aliis de c(on)s(ili)[o] op(idi) augusti xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt