SAL7377, Act: V°65.2 (134 of 947)
Search Act
previous | next
Act V°65.2  
Act
Date: 1483-08-21

Transcription

2020-04-27 by arlette De Paepe
Item katlijne van lansacker weduwe wijle(n) jans lantfort/
heeft gekint ende gelijt gehave(n) en(de) ontfangen te hebbene/
va(n) gorijse beghints de so(m)me van twee pet(er)s te xviii st(uvers)/
en(de) eene(n) st(uver) elk(en) stuv(er) te drie pl(a)c(ken) dwelke de selve/
gorijs als p(ro)cur(eur) va(n) katlijne(n) sputters natuerlijke docht(er)/
der voirs(creven) katlijne(n) va(n) lansacker gehave(n) hadde vande(n) /
gebruede(re)n va(n) hoeberge alse va(n) dien twee r(inssche) gulden(en)/
lijfpen(sie) staen(de) ten live d(er) voirscr(even) moeder en(de) docht(er)/
dair de dochter tvoirheffen inne heeft Geloven(de) de/
selve katlijne van lansacker de moeder soe v(er)re/
namaels bevonden worde dat de voirscr(even) hue(r) docht(er)/
noch leven(de) wae(r) en(de) de voirscr(even) kat(lij)[ne] de moeder de/
voirscr(even) pe(n)ni(n)ge alsoe tonrechte gehave(n) hadde dat zij/
alsdan den voirscr(even) gorijse va(n) desen hue(re)n ontfanghe/
tege(n) eene(n)yegelijcken inne staen sal en(de) warant zij(n)/
en(de) den selven gorijse va(n) dien en(de) allen costen die hij/
d(aer)o(m)me souden moeten lijden tontheffen(e) en(de) tontlasten(e)/
cor(am) berghe nausnijdere aug(usti) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt