SAL7377, Act: V°66.2 (138 of 947)
Search Act
previous | next
Act V°66.2  
Act
Date: 1483-08-21

Transcription

2020-05-12 by arlette De Paepe
Nae dien dat obeert drabbekier heeft doen dach besceyd(en)/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) pete(re)n van/
ijssche om van hen oft vanden pe(n)ni(n)gen bij hem onder/
de wet gesedt te moege(n) hebben betalingen van alsulk(er)/
sacke oft vi halste(r) corens alse he(m) tsinte andr(ies)misse/
lestleden gevalle(n) ware(n) vand(en) huyse mette(n) toebehoirte(n)/
desselfs pet(er)s gelegen inde steenstrate geheete(n) den eezel/
d(aer) de selve pet(er) inne woent ende de selve obeert/
in sat(er)dage lestleden om d(aer) toe te come(n) exhibeerde/
inde selve banck diverse scepen(en) brieve d(aer)mede hij en(de)/
zijn voirseten totten selve(n) vi halst(er) corens ware(n) gecome(n)/
tende(re)nde tot zijne(n) voirscr(even) voirnemen(e) en(de) conclusien/
D(aer)op de voirscr(even) pet(er) dair tegenwoirdich zijnde en(de) de/
selve brieve aenhoirt hebben(de) luttel oft niet en a(n)twoirde/
noch en wiste tantweerden(e) dat ten effecte oft tot/
zijnder defensien int principael mocht diene(n) alsoe/
dat de selve bleef berusten(de) op eene(n) inval ende/
alsoe op heden alse ten v(er)streken(en) dage va(n) rechte/
de voirscr(even) obeert trecht voirt v(er)sueken(de) nae des d(aer)toe/
was geschiet en(de) den voirs(creven) pete(re)n niet compare(re)nde/
de meye(r) tot zijne(n) v(er)sueke gemaent heeft de scepen(en)/
soe hebben de selve vo(n)nislijck gewijst wair des voirs(creven)/
obeerts wed(er)p(ar)tie niet en q[ua]me te(n) opstane smeyers ende/
d(er) scepen(en) dat de(n) selve(n) obeerde zijne(n) geeyschten pacht/
va(n) vi halste(re)n cor(en) met coste en(de) co(m)me(r) aende gesette/
pe(n)ni(n)ge volgen sal in scampno aug(usti) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt