SAL7377, Act: V°69.2 (144 of 947)
Search Act
previous | next
Act V°69.2  
Act
Date: 1483-08-25

Transcription

2020-05-19 by arlette De Paepe
Item t(er) stont h(ier)nae heeft pet(er) voirscr(even) geloeft met meest(er)/
cornelijs ov(er)geven(e) ende consente dat hij t(er)stont ov(er)leveri(n)ge/
doen sal vand(en) p(er)ceelen vander have(n) alnoch in wesene/
in zijne(n) handen wesen(de) ende vand(en) surplus vand(er) have(n)/
die uuyt zijne(n) handen is zond(er) argelist sal de selve/
pet(er) bynne(n) vi weke(n) naestcomen(de) ov(er)legge(n) de pe(n)ni(n)ge/
zoe zij des sulle(n) ov(er)comen h(ier)aen hem afgecort allet/
ghene des hij van exequien en(de) anders op zijn zijde/
en(de) helcht betaelt heeft eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt