SAL7377, Act: V°78.2-R°79.1 (158 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°78.2-R°79.1  
Act
Date: 1483-08-28

Transcription

2020-06-04 by arlette De Paepe
Want jan hoevairt als geleyt nae deser stat recht tot/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans vanden velde soe/
wair die gelegen zijn hem oft tybaute steenwegs d(er) stat/
bode in zijne(n) name alle de selve goede met brieve(n) van des(er)/
stat gescr(even) aenden meye(r) van zichen(en) oft zijn stedehoud(er) te/
thielt heeft doen leve(re)n ende dach va(n) rechte doen/
beteken(en) janne vanden hove die hem ongebruyck dede/
aen e(n)nige d(er) selver goede oft hij tegen dewelve leveri(n)ge/
yet hadde willen allige(re)n (et)c(etera) Tot welken dage noch oick/
op heden als ten lange(n) v(er)streken(en) dage de selve jan noch/
procur(eur) van zijnen wegen gecompareert en is en(de) den voirs(creven)/
geleyden trecht voirt v(er)streken(en) soe v(er)re dat de scepen(en)/
/ van loven(e) ter manissen smeyers gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
nae dien dat hen behoirlijck heeft gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge/
dach besceydinge en(de) execucie geschier te zijne en(de) dat bij r(e)sc(ri)pte/
tstedehouders va(n) thielt wair de voirs(creven) jan vanden hove niet/
en compareerde voe(r) den opstane smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
den voirscr(even) geleyden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir hen come(n) was eis(dem)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt