SAL7377, Act: V°80.4-R°81.1 (164 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°80.4-R°81.1  
Act
Date: 1483-08-30

Transcription

2020-06-10 by arlette De Paepe
Want peter piret als geleyt nae deser stat recht voir zij(n)/
wettich gebreck tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
lamberts wijle(n) spilhou rijners wile(n) del motte en(de) wille(m)s del/
haye wair die gelege(n) zijn hem oft tybaute steenwegs/
d(er) stat bode in zijne(n) name alle de selve goede met brieve(n)/
van des(er) stat gescr(even) aenden meye(r) va(n) meleyn oft zijnen/
stedehoude(r) heeft doe(n) leve(re)n ende dach va(n) rechte doe(n)/
beteeken(en) den voirs(creven) willem(me) lieberte liebart als mo(m)boirs/
d(er) kinde(re)n lamberts spilhou en(de) reyne(re)n del motte oft zij/
tege(n) de voirscr(even) leveringe yet hadden wille(n) allige(re)n Tot/
welke(n) dage de als op hede(n) dienen(de) de voirs(creven) p(er)sone/
noch procur(eur) va(n) hue(re)n wege(n) gecompareert en is de(n) voirs(creven)/
/ geleyden trecht voirt versueken(e) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck heeft gebleken bij rappoirte des voirscr(even)/
tybauts de voirscr(even) leveringe en(de) dach besceydinge geschiet te/
zijne wair de wed(er)p(ar)tie vanden geleyden niet en compareert/
voe(r) den opstane smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den voirscr(even)/
geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht va(n) zijn(en)/
beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir hen/
come(n) was in scampno aug(usti) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt