SAL7377, Act: V°83.2 (169 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°83.2  
Act
Date: 1483-09-01

Transcription

2020-06-20 by arlette De Paepe
Item jan van maelcote als mo(m)boir van beatrise(n) boeg(ar)ts zijne(n)/
wive in p(rese)ncia heeft geapprobeert gelaudeert geratificert/
en(de) geconfirmeert en(de) mids dese(n) approbeert laudeert ratific(er)t/
en(de) confirmeert zoe v(er)re he(m) oft zijne(n) wive aengaet tot/
behoef vranx carbeels alsulken v(er)coope(n) en(de) guedinge(n) alse/
henrick de roide en(de) marie boeg(ar)ts zij(n) huysv(r)[o](u)we wettighe/
sust(er) der voirs(creven) zijnder huysvr(ouw) den voir(creven) vrancken carbeels gedae(n)/
hebbe(n) voir eygengenoote(n) va(n) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) des xix[te(n)]/
daichs febr(uarii) lestled(en) va(n) drie vie(re)ndeele(n) wi(n)ne(n)ts lants gelege(n)/
Inde prochie va(n) winxele acht(er) thof te udekem opt broecvelt/
Item van vijf vie(re)ndeelen wynne(n)ts lants gelege(n) opt velt geh(eeten)/
dijsputte inde selve p(ro)chie opde selve goede in behoirlik(er)/
manie(re)n tot behoef des voirs(creven) vra(n)x carbeels renu(n)cie(re)nde en(de)/
verthiden(de) p(ro)ut Geloven(de) den selve(n) vranck(e) ne(m)m(er)meer stoot/
letsel oft hynder aende voirscr(even) goede te doen(e) in gheender/
manie(re)n cor(am) eisdem py(n)no [eisd(em)]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt