SAL7377, Act: V°84.1 (173 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°84.1  
Act
Date: 1483-09-02

Transcription

2020-06-26 by arlette De Paepe
Vanden versueke dat katlijne mag(er)ma(n)s weduwe jans/
wile(n) vanden dale nu ter tijt weerdijnne wout(er)s prochiaens/
gedaan heeft in p(rese)ncien van daneele boxhore(n) borg(er)meest(er)/
en(de) e(n)nigen vande(n) rade ov(er) janne mag(er)ma(n) hue(re)n brueder/
alse dat de selve hue(re) brueder huer hielp betalen zijn/
advena(n)t en(de) gedeelte va(n) huer(er) moeder kercken recht en(de)/
ande(re) schulden hopen(de) dat hij dat alsoe sculdich was te/
doen(e) en(de) d(aer)toe onderwese(n) oft bedwonge(n) te worde(n) D(air)/
tegen de selve jan allige(re)nde seyde dat hij gheen have/
nae zijnder moeder doot gebleven ende van hue(r) v(er)storve(n)/
en hadde aenveert en(de) alsoe nu was hij in gheen schult/
gehouden Dair(tegen) zijn suster r(e)plice(re)nde seyde al mocht/
zij huer(er) moeder have hebben aenveert dat was uuyt/
saken van testame(n)te hue(r) moeder die huer die hadde geout/
om dat zij de selve huer(er) moeder lange thue(re)n laste hadde/
gehoude(n) beyde in huer(er) siecten lange te bedde liggen(de) ende/
anders ende alsoe al hadde zij e(n)nige have die hadde huer/
genoech gecost Ende p(er)siste(re)nde alsoe altijt in hue(r) (con)clusie/
den voirscr(even) janne ter contrarie(n) alligeerde te voirde(r) oick/
want zijn suster niet alleene en hadde behoude(n) de have/
va(n) huer(er) moeder mair oick de vliegen(de) erve die naden/
lantrecht den erfgename(n) te gelijcken volgen soude/
en(de) waren die have ende vliegen(de) erve vele beter dan/
de voirscr(even) sculden p(rese)nte(re)nde de selve jan dat hij bereet/
wae(r) zijn advena(n)t vand(en) sculden te betale(n) bij alsoe/
hem zijn gedeelte vand(er) selver have(n) en(de) vliegen(de) erve/
volghen mochte Es duytsprake dat de voirscr(even)/
katlijne op hue(re)n brueder verdoelt es ten zij dat/
zij he(m) navolgende zijnder p(rese)ntacien zijn kintsgedeelte/
vander haven ende vliegenden erve doe ende laet/
volghen naerden lantrechte Actum in consilio p(rese)ntib(us)/
boxhoe(re)n burgim(a)g(ist)ro op(idi) lovan(iensis) et certis aliis de/
consilio septembris secunda
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt