SAL7377, Act: V°98.2 (195 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°98.2  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-12 by arlette De Paepe
Item t(er) stont h(ier)nae heeft vrancke uuyten lyemi(n)ge(n) ty(n)nen/
potghiete(r) als mo(m)boir zijns wijfs wettige docht(er) m(er)tens wijlen/
daems welck wijle(n) m(er)ten a(nn)[o] xlvii oft d(aer)omtrint geleyt was/
voir een so(m)me va(n) l(i)b(ra) oud(en) gr(oten) turn(oisen) tot alle(n) goede(n) des/
selfs wijle(n) jacops tselve zijn beleyt doe(n) lesen en(de) gep(re)tend(er)t/
de(n) voirs(creven) willem(me) va(n) lele en(de) zijne(n) beleyde en(de) oick de(n) voirs(creven)/
rasteme(n)te en(de) v(er)volge va(n) ja(n)ne mag(er)man want zijn beleyt/
oud(er) wae(r) voe(r) te gane p(rese)nte(re)nde zijn schult te doen/
ve(ri)fice(re)n bijden ghene(n) dient behoire(n) soude Dair tegen/
de voirscr(even) willem va(n) lele naegeleyt den voirs(creven) vra(n)ck(en)/
schuttende versocht dat hij cle(re)n soude wie de schult/
va(n) zijne(n) beleyde cle(re)n soude en(de) ve(ri)fice(re)n hopen(de) dat/
hij dat sculdich wae(r) te doen om hem d(aer)op d(aer)entend(en)/
te moege(n) antweerde(n) zoe zijne(n) raet gedrage(n) soude d(aer)/
tegen vrancke hem oppo(n)neerde dede segge(n) dat hij/
dat alsoe niet sculdich en wae(r) te cle(re)n mair soe wa(n)neer/
de ver(i)ficacie geschien soude oft die gebuerde bijd(en) ghene(n)/
en alsoe dat de wed(er)p(ar)tie dat wed(er)legge(n) woude dat/
mocht zij alsdan voirstelle(n) en(de) wed(er)legge(n) wairop scep(enen)/
oick gemaent vo(n)nislijck gewijst hebben dat de voirs(creven)/
vrancke cle(re)n sal moete(n) en(de) noeme(n) den ghene(n) die de/
schult bij hen geallig(er)t sal v(er)cle(re)n bij eede en(de) d(aer)entend(en)/
recht in scampno eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt