SAL7378, Act: R°12.3-V°12.1 (19 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°12.3-V°12.1  
Act
Date: 1484-07-03

Transcription

2019-08-28 by Luc De Keersmaecker
Nae dien dat bevonden es bijden he(re) en(de) der stadt dat een geheet(en)/
jan de scherme(re) omgaen(de) mett(er) meerssen alh(ier) bracht en(de) v(er)cocht heeft/
/ zeker goet van silve(re)n juweelkens en(de) ande(re) dair inne bevonden es/
bijden meest(er)s vanden silve(re)n smeeden div(er)se letsele van niet/
costbair te sijne soe is bijden rade vand(er) stadt geordineert/
en(de) overdragen dat tselve goet navolgen(de) der ordinan(cien) en(de) der/
rollen der selv(er) meest(er)s te nyeute sal wordden gedaen en(de) geca(n)telleert/
geert soe dat nae den inhouden d(er) selv(er) rollen behoirt Es voirt/
overdragen dat de selve hue(r) rolle in alle en(de) hue(r) yegewelke/
hue(re)n pointen sal wordden onv(er)brekelijck ond(er)houden zond(er) dissimu/
latie Behalve(n) in desen den ambachte vanden cremers huer recht/
van huer(en) rollen ende eene(n) yegelijken sijne(n) rechte altijt t(er) mode(r)atien/
en(de) discretien vand(er) stadt vanden welken de he(r) ende de stadt den/
selven meeste(re)n toegeseecht hebben de hant dair aen te houden te/
dien ynde dat alle valscheyt die in dien stucken ende dier gelijken/
souden moegen gebue(re)n in des(er) stadt en(de) vrijheit verhuedt mach/
blive(n) ten voirdele en(de) prouffijte vanden gemeyne(n) ingeseten(en)/
d(er) selv(er) stadt in (con)silio opidi julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt