SAL7378, Act: R°2.1-V°2.1 (2 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°2.1-V°2.1  
Act
Date: 1484-06-23

Transcription

2019-02-04 by Luc De Keersmaecker
It(em) h(er) willem hee(re) van [va(n) he(r)mijn al(ia)s de] fonteynes [s(eigneu)r de meylein] (et)c(etera) ridde(r) in deen zijde ende/
vrouwe margriete va(n) harlar wed(uwe) wile(n) he(re)n jans va(n) sinte/
gorix ridde(r) in dande(r) die tege(n) malcande(re)n geschil hebbe(n)/
om tslot va(n) boxhem met allen den erfgoide(n) d(aer) toe hoiren(de)/
gelegen te grymbergen oft [en(de)] d(aer)omtrint dewelke de voirs(creven)/
h(er) willem meynt hem toebehoiren(de) uuyt saken vanden/
testame(n)te gemaect bij wijle(n) he(re)n clause va(n) sint goer(ix)/
ridde(r) d(aer) aff de voirs(creven) v(r)[o](u)we m(ar)griete de (contra)rie(n) sustineirt/
bij dien dat de voirs(creven) wijle(n) h(er) jan die goede verthiert/
heeft alsoe dat die in hue(re)n handen stae(n) nae uuytwise(n)/
d(er) br(ieve) op dat v(er)thie(re)n gemaect dwelck hij alsoe zij/
hoepte van nae inhoudt vand(er) testame(n)te wel doen/
mochte sijn op heden gecomparert de voirs(creven) p(ar)tien/
voir scep(enen) va(n) loven(en) h(ier)nae bescr(even) kynnen(de) en(de) lijdende/
dat zij mi(n)lijck ov(er)comen(n) zij(n) en(de) geloeft hebbe(n) deen den ande(re)n/
tonderhouden als h(ier)na volcht Inden yersten dat zij/
dinhout vand(en) voirs(creven) testame(n)te en(de) der br(ieven) vand(en) v(er)thier(in)g(en)/
elck mette(n) reden(en) die hem gelie(ven) sal voir hem dienen(de)/
tallige(r)en brenge(n) sulle(n) voe(r) den off(iciael) des hoefs van/
camerijck d(aer)onder de voirscr(even) goede gelegen zij(n) als geestelijc/
hee(r) en(de) soe v(er)re bijden voirscr(even) off(iciael) gedecretert worde /
de voirscr(even) v(er)thieringe bij h(ere)n ja(n)ne gedaen stat te g(ri)pe(n)/
dat in dien gevalle de voirsr(creven) v(r)[o](u)we m(ar)griete bij wet(en) en(de)/
[(con)sente] des voirs(creven) he(re)n wille(m)s tvoirsc(reven) goet v(er)coope(n) sal en(de) als/
vand(en) derdendeele vand(en) pe(n)ni(n)g(en) vand(en) goeden comen(de)/
bove(n) co(m)mer d(aer)mede salmen coope(n) lijfrinte ten live der/
voirs(creven) v(r)[o](u)we m(ar)gr(iete) en(de) totte(n) live dwelck bijden vors(creven)/
he(re)n willem(me) alsd(oen) genoempt sal worden In welke lijfp(ensie)n/
de v(r)[o](u)we vwg deen helcht [d(aer)af] en(de) de voirs(creven) h(er) willem ind(ivisim)/

//
name vand(er) live dat hij genoempt sal hebbe(n) dander/
helcht sulle(n) jairlix heffen alsoe lange de voirscr(even)/
vrouwe leve(n) sal en(de) nae hue(r) doot soe sal de/
voirs(creven) he(r) wille(m) ind(en) name vand(en) live d(aer)op dat die/
lijfpen(sie) stae(n) sal geheelijck heffen ende vand(en)/
ande(re)n twee derdedele(n) vand(er) pe(n)ni(n)g(en) vand(en) voirscr(even)/
coope afgetoge(n) de vors(creven) co(m)m(ere)n d(aer)aff sal de voirs(creven)/
v(r)[o](u)we m(ar)gr(iet) voir uuyt hebbe(n) de so(m)me va(n) hond(ert)/
r(ijnsche) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) tstuck en(de) tsurplus vand(en)/
selve(n) twee derdedele(n) sulle(n) zij trecke(n) en(de) ontfa(n)g(en)/
half en(de) half en(de) wijnslijck sal met zijne(n)/
gedeelte moege(n) doe(n) zijne(n) vrien wille Ende/
oft de voirscr(even) v(r)[o](u)we m(ar)gr(iet) aflivich worde voe(r) tv(er)cope(n)/
d(er) selver goede sulle(n) de selve goede alsdan volgen/
ombelet geheelijck en(de) al den selve(n) he(re)n willem(me)/
en(de) zijne(n) nacomeling(en) ende in gevalle tvors(creven)/
v(er)thie(re)n bij r decrete vand(en) off(iciael) gewijst w(or)de van/
onweerd(en) des zij niet en hope(n) sulle(n) zij van desen/
tractate va(n) malcande(re)n zijn en(de) blive(n) tot eeuwigen/
dage(n) ombelast en(de) elck van hen staen in dien/
op gevalle op zijn recht ind(er) manie(re)n als/
oft die tractaet niet gemaect oft gepasseert en/
wae(re) ende tvoirscr(even) v(er)cope(n) sal geschien ten laste/
vand(en) goeden cor(am) liefk(enrode) hoeve(n) junii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt