SAL7378, Act: R°4.2-V°4.1 (5 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°4.2-V°4.1  
Act
Date: 1484-06-26

Transcription

2019-01-28 by Luc De Keersmaecker
Vander questien gecome(n) en(de) geport bijde(n) rade vand(er) stadt/
tusschen gheerde claes als mo(m)boir lijsbetten scellens sijns wijfs/
aenleggers t(er) eender ende pet(er)en de haen v(er)weerd(er) t(er) and(er) zijde(n)/
aldair de voirs(creven) gheert den selve(n) pete(re)n eyschte ind(en) name als/
bove(n) van acht jae(re)n hueri(n)ge van dat sijn huysvr[o](uw) lijsbeth/
voirs(creven) bij den voirs(creven) pete(re)n gewoent hadd(e) ende elcx jairs drie/
rinssche guld(en) beghee(r)de die van hem opgeleect te hebbe(n)/
en(de) dair toe met trecht bedwond(en) te word(en) Dair tegen de/
voirs(creven) peter alligeerde en(de) seit hoe dat [hij] tegen de voirs(creven) lijsbette(n)/
geerts wijfs noyt hueri(n)g(en) oft come(n)scap gedaen en hadd(e)/
oft der selv(er) niet sculdich en was p(re)sentee(re)nde dair van zijne(n)/
eedt en(de) ontschout genoch kynnen(de) dat zij bij he(m) gewoent/
hadde seit voirt hoe dat hue(r) vader tand(ere)n tijden als hij huer/
aenwerde en(de) lanc dair nae van he(m) hielt eene(n) beempt/

//
in hueri(n)gen vande(n) welke(n) zij tsame(n) gerekent hadden/
ende was ten selve(n) tijde de hueri(n)g(en) afgeslag(en) der voirs(ceven)/
lijsbeth des hij hem gedroech totter waerh(eit) dair van wesen(de)/
met meer worden in wersijd(en) gealligeert Es uutgesprok(en)/
en(de) get(er)mineert bijde(n) wethoude(re)n na dien dat den thoen/
des v(er)werd(er)s gehoirt wert die zijn pointen alsoe volcomelijc/
niet en volqua(m) als hij die bijgeleect mocht hebbe(n) dat den/
aenlegge(r) volgen sal de hueri(n)gen van vier jae(re)n te weten(e)/
sjaers drie rinssche guld(en) te xx st(uvers) vand(en) verweerde(r) behalve(n)/
hem zijn actie(n) o(m)me de selve huere te moeg(en) eysschen(e) tegen/
de ghene daert he(m) goedu(n)cken soud(en) moeg(en) soe hij p(re)tendeert/
en(de) met rechte te moegen doen met rechte dair ende/
alsoe dat behoirt in (con)silio opidi junii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt