SAL7379, Act: R°110.3-V°110.1 (224 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°110.3-V°110.1  
Act
Date: 1485-10-06

Transcription

2018-11-09 by Veerle Verbruggen
Want lambert duffay als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en)/
tot alle(n) den goeden beyde have en(de) erve jans wijle(n) boudar wair/
die gelege(n) zijn hem oft alle de selve goede heeft doe(n) leve(re)n/
met oepen(en) brieve(n) gescr(even) aen alle officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n/

//
en(de) bezundert aenden meye(r) van bo(m)male ende den meye(r) va(n)/
mons saint andrieu ende dach va(n) rechte doen beteeken(en)/
der weduwe(n) desselfs wijlen jans ja(n)ne bertram en(de) renchon/
hue(re)n zone als erfliede tot welk(en) dage deselve p(er)sone noch/
p(ro)cur(eur)s va(n) hue(re)n wege(n) gecompareert en is den voirscreven(en)/
geleyden trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scep(enen)/
van loven(en) t(er) manissen smeyers gewese(n) hebben voir een/
vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij r(e)sc(ri)pte/
d(er) voirs(creven) meye(re)n de voirscr(even) leveringe en(de) dach besceydi(n)ge/
geschiet te zijne wair de wed(er)p(ar)tie vande(n) geleyden/
niet en compareert voe(r) den opstane smeyers ende/
der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleyden vand(en) voirs(creven) goede(n)/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(iev)[en]/
en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
is in scampno cor(am) scab(inis) eis(dem)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-05 by Jos Jonckheer