SAL7379, Akte: V°111.1 (228 van 813)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°111.1  
Act
Datum: 1485-10-07

Transcriptie

2018-11-09 door Veerle Verbruggen
Tusschen symone hoene smet die te rechte hadde betoghen/
josijne(n) [vacat] barbiresse ende lijsbetten absoloens w(er)dy(n)ne/
anthonijs ramparts om te hebben de hue(r) van zijne(n) huyse/
gelegen inden verkensdonck dwelck de voirscr(even) jozijne/
teghen hem gehuert hadde tsjaers om vijf r(inssche) gulden(en)/
ende de voirscr(even) lijsbeth eene(n) tijt bewoent heeft ter/
eender zijden ende der voirscr(even) josijne(n) ende lijsbette(n) die/
welke josijne seyde dat zijt hem voe(r) tsintjansmesse/
opgeseecht hadde ende alsoe hoopt zij d(air)aff ongehouden/
te zijne ende de voirscr(even) lijsbeth hoopt te gestaen(e)/
met verseten(e) tijde want zij d(air) inne yerst quam omtr(int)/
ons(er) liev(er) vrouwe(n) daghe nativitat(is) ende bleeff tot s(in)t/
jansmesse dairnae dwelck mochten zij(n) omtrint drie vie(re)end(eele)/
jairs Es uuytgesproken bijder stadt rade dat de voirscr(even)/
lijsbeth de voirscr(even) drie vie(re)nd(eele) jaers betalen ende oplegge(n)/
soude den voirscr(even) symone ende tsurplus te weten dander/
vie(re)nd(eel) jaers vervolgen aender voirscr(even) josijnen oft hue(r)/
goede in cons(ili)o opidi octobr(is) vii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-01-05 door Jos Jonckheer