SAL7379, Act: V°116.2 (236 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°116.2  
Act
Date: 1485-10-10

Transcription

2019-02-13 by Veerle Verbruggen
Item de voirscr(even) henrick de coni(n)ck in p(rese)ncia heeft getransporteert/
ge(re)signeert en(de) ov(er)gegeve(n) den voirs(creven) vrancken en(de) zijne(n) wive de/
voirscr(even) goide ende allet recht actie en(de) aensprake die hij van/
tochte oft anderssins d(air)aen hebbe(n) mochte op deselve tot behoeff/
van hem cu(m) debita eff(estucacio)[ne] mo(do) debito r(e)nu(n)cian(s) promitt(ens) sat(is)/
face(re) si quid prout cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-05 by Jos Jonckheer