SAL7379, Act: V°127.2 (255 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°127.2  
Act
Date: 1485-10-18

Transcription

2019-07-08 by Veerle Verbruggen
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sullen zien oft hoire(n) lese(n)/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stadt van loven(en) saluyt/
doen cont en(de) te weten(e) dat jan vand(en) dore(n) he(n)r(ick) a(n)nema(n)s/
gehete(n) lant(er)nemake(re) als mo(m)bour katlijne(n) vand(en) dore(n) zijns/
wijffs arts barts als mombour lijsbetten vand(en) dore(n) zij(n)s wijfs/
suster der voirs(creven) katlijne(n) m(ar)gr(iet) en(de) alijt vand(en) dore(n) suste(re)n/
des voirs(creven) jans d en(de) d(er) gesuste(re)n hebbe(n) geconst(itueert) gesedt/
volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) henr(icke) a(n)nema(n)s/
voirscr(even) en(de) janne de zw(er)te(re) aut alle en(de) yegewelke huere/
saken questien en(de) geschillen die zij alsnu uuytstaen(de) hebbe(n) oft/
namaels hebben selen moege(n) alle d(er) selver p(er)sone(n) jairgul(den)/
sculden opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omber(uerlijck)/
wair die gelege(n) zij(n) oft bevond(en) sulle(n) word(en) te v(er)waren/
te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfange(n) d(air)voe(r) te pande(n)/
te dagen te beleyden rasteme(n)te te doen legge(n) die met/
rechte texeque(re)n te v(er)volgen te bedingen en(de) te wy(n)nen en(de)/
te v(er)liesen (et)c(etera) composicie en(de) mi(n)lijcke yffeni(n)ge te maken(e) (et)c(etera)/
ende voirtane g(e)n(er)alijck en(de) spe(ci)alijck d(air)inne te doene/
en(de) te vorde(re)n (et)c(etera) promitt(entes) ratu(m) behalve(n) dat de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur)s en(de) eenyeg(elijck) va(n) hen sulle(n) sculdich sij(n) te doen(e) t(er) maniss(en)/
d(er) voirs(creven) (con)st(ituenten) rekeni(n)ge en(de) bewijs cor(am) tybe burg(imagistr)[o] py(n)nock/
b(er)ge scab(inis) oct(obris) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-07 by Jos Jonckheer