SAL7380, Act: R°101.1 (204 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°101.1  
Act
Date: 1486-09-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-30 by Jef Willemsens
Aldair bijden raide vand(er) stadt gecompar(er)t sijn jan tav(er)niers/
te(r) eende(r) en(de) qui(n)ten baers t(er) ander(er) sijden om d(er) come(n)scap wille/
die qui(n)ten tege(n) den voirs(creven) ja(n)ne hadde gedaen vand(er) ca(m)men/
geh(eten) den roscam gelege(n) opde veem(er)ct en(de) die de selve/
jan beg(er)de vande(n) voirs(creven) qui(n)ten(e) voldaen te hebben(e) navolgen(de)/
d(er) cedulle(n) oft cyrog(ra)ven d(aer)aff sijnde es geappointeert en(de)/
uutgesproken den selve(n) p(ar)tien bijde(n) voirs(creven) raide nae dat/
sij hen va(n) hue(re)n geschille gekeert hadde(n) inde(n) selve(n) raide dat/
de voirs(creven) qui(n)ten vande(n) xxvi r(inssche) gul(den) erflic comen(de) den/
voirs(creven) ja(n)ne bove(n) den oude(n) co(m)me(r) d(aer) uut gaen(de) gehoude(n)/
sal sijn bynne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de) den selve(n) ja(n)ne af te/
leggen(e) xii r(inssche) gul(den) den d(enier) xviii En(de) vanden xiiii/
d(aer)op bliven(de) sal de selve qui(n)ten de vii d(aer)aff ind(er)/
gued(inge) gelove(n) af te legen(e) met vollen rinte(n) bynne(n)/
drie jae(re)n naistcomen(de) en(de) d(aer) voe(r) ond(er)pant stellen genoech/
d(aer) voe(r) wesen(de) welken ond(er)pant ten tijde vand(er) lossinge(n)/
d(er) selv(er) vii r(inssche) gul(den) [d(aer)aff] geheel ontlast en(de) ontslage(n) sal sijn/
en(de) blive(n) En(de) voirt dat de selve xiiii r(inssche) gul(den) half/
valle(n) sulle(n) te kersmisse naistcomen(de) en(de) half ts(in)[t] jans/
misse d(aer) nae volgen(de) en(de) alsoe voirt va(n) jae(re) te jae(re)/
En(de) dand(er) vii vande(n) xiiii voirs(creven) sa bliven(de) opde voirs(creven)/
ca(m)me sullen staen t(er) quiti(n)gen t(er) beliefte(n) des voirs(creven) qui(n)tens/
den d(enier) xviii en(de) met vollen pachte en(de) al niet tege(n)/
staen(de) den cedulle(n) oft cyrog(ra)phen aengaen(de) d(er) come(n)scap/
voirs(creven) tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien voirmaels gemaict In/
(con)silio opidi p(rese)ntib(us) hove burg(imagistr)[is] tybe thenis scab(inis) et/
aliis de (con)silio septe(m)br(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger