SAL7380, Act: R°101.2-V°101.1 (205 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°101.2-V°101.1  
Act
Date: 1486-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-30 by Jef Willemsens
It(em) jouffr(ouwe) lijsbeth le begge wed(uwe) jans wijlen collet t(er)/
eende(r) claes maes? en(de) jouffr(ouwe) marie collet sijn huysvr(ouwe)/
wed(uwe) jacops wijlen le favetrop sust(er) des voirs(creven) wijlen/
jans t(er) ande(r) sijden sijn come(n) voir scepen(en) va(n) loven(e)/
kynnen(de) en(de) lijden(de) des h(ier) nae volcht Te weten(e) date(n)/
jouffr(ouwe) voirs(creven) gehuysschen dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth/
hen geconte(n)teert en(de) v(er)nuecht heeft van dien vier mudde(n)/
rox die d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) marien in huwelijken ond(er)stande/
toegevuecht sijn bijde(n) voirs(creven) wijle(n) ja(n)ne collet erflic/
betailt te wordden en(de) dit vanden pachte(n) die
//
bynne(n) den leven(en) d(er) selv(er) jouffr(ouwe) marie(n) v(er)schijne(n) sulle(n) alleene/
en(de) niet voirde(r) En(de) mits desen heeft de selve jouffr(ouwe)/
lijsbeth gekint insgelijcx dat de voirs(creven) gehuyssche(n) huer/
geconte(n)teert en(de) v(er)nuecht hebben van alleen den pachte(n)/
die huer bynne(n) den i leven(en) d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) marien sulle(n)/
moege(n) v(er)schijne(n) vande(n) drie mudde(n) t(er)wen die de voirs(creven)/
wijlen jan henr(ick) le favetrop d(er) selv(er) jouffr(ouwe) lijsbette(n) sculd(ich)/
es met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) en(de) niet voirde(r) Behalve(n)/
d(er) selv(er) jouffr(ouwe) lijsbette(n) en(de) den kinde(re)n des voirs(creven) jouffr(ouwe)/
marien huer(er) actien en(de) rechte en(de) elck vande(n) sijne(n) nae de/
doot d(er) selv(er) jouffr(ouwe) marien te weten(e) jouffr(ouwe) [lijsbeth] va(n) hue(re)n voirs(creven)/
scepen(en) brieve(n) en(de) de kinde(re) va(n) der huwelijker vorweerden/
Promitt(entes) p(ar)tes hinc in(de) rat(um) tene(re) et (contra) p(rese)ntes recog(niti)[o(n)es]/
null(atenus) veni(r)e p(er) se aliu(m) vel alios s(ed) war(andizare) erga quoscu(m)q(ue)/
soe langhe die tractaet due(re)n sal en(de) niet langhe(r) Scelden(de)/
voirt de selve gehuyssche(n) volcome(ic) q(ui)te der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
lijsbette(n) hue(re) goede en(de) alle ande(re) des q(ui)tan(cie) behoeven(de) va(n)/
alle(n) [ande(re)n] saken actien rechte(n) sculde(n) d(aer) inne sij oft wijlen hue(r)/
man totte(n) dage toe va(n) hede(n) in wat manie(re)n dat zij/
te he(n)weert e(n)nichssins gehoude(n) mochte(n) sijn promitt(entes) null(atenus)/
alloq(ui) cor(am) hoeve(n) tybe sept(embris) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger