SAL7380, Act: R°116.2 (249 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°116.2  
Act
Date: 1486-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-11 by Jef Willemsens
Nae dien dat op heden bijden raide vand(er) stadt sijn gecompar(er)t/
meest(er) jan mailherbe van wegen jans mailherbe sijns vaders/
t(er) eende(r) en(de) meest(er) claes hellis doctoir inder godh(eit) als visi/
tateur en(de) cornelijs van berghen als mo(m)boir vanden grooten/
gasth(uyse) bynne(n) loven(e) t(er) ander(er) sijden aldair de voirs(creven) meester/
jan beg(er)de v(er)nuecht te wordden van seke(re)n faulten bij/
hem ald(aer) in gescrifte ov(er)gegeven hem comen(de) alsoe hij seyde/
vande(n) tijde vand(er) admi(ni)stracien vande(n) selve(n) gasth(uyse) bij/
sijnen vader [in tijden] voirleden gehadt en(de) dat navolgen(de) seke(re)n/
t(er)mi(n)acien en(de) oic ande(re)n cedullen bijden selve(n) gasth(uyse) ad/
mi(ni)strateurs hem ov(er)gegeve(n) Dair mede dat blijct dat/
den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne inden name als boven soude come(n)/
mits der so(m)men die hij den gasthuyse hadde moeten/
betalen de faulten van sijne(n) tijde reste(re)nde en(de) uutstaen(de)/
en(de) besunde(re)n van seke(re)n so(m)men va(n) penni(n)gen die h(er) jan/
scelkens prieste(r) in tijden voirleden van desselfs gasthuys/
wegen en(de) ten tijde des voirs(creven) jans mailherbe betailt/
en(de) vernuecht hadde nae inhouden d(er) cedullen dair van/
bij hem geexhibeert Dair tegen de voirs(creven) meest(er) claes/
en(de) cornelijs voirs(creven) seyden dat zij bleven bijde voirhande/
lingen en(de) t(er)mi(n)acien dair van tande(re)n tijden gebuert en(de)/
dat nae alle voirhandelinge(n) de selve meest(er) jan de/
voirs(creven) scult den gasth(uyse) nyet eysschen en soude nae de/
gratie die hem gebuert wae(re) Seggen(de) oic dat men/
bevi(n)den soude inde voir rekeni(n)gen desselfs sijns vaders/
dat hij d(aer)aff gerekent hadde oft ande(re) navolgen(de) d(er) rekeni(n)gen/
hem des gedragen(de) totten selve(n) hopen(de) alsoe dair van ongehoude(n)/
te sijne Es get(er)mineert en(de) uutgesproken wa(n)t de voirs(creven) ad/
mi(ni)strateurs p(rese)nteerde(n) te bewijsen de voirs(creven) geeyschte scult/
tande(re)n tijden ge(re)kent te sijne en(de) in rekeni(n)gen gepass(er)t dat/
zij die beg(er)den taensiene en(de) d(aer)entinden recht in (con)silio op(idi)/
octobr(is) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-27 by Claire Dejaeger