SAL7380, Act: R°2.3 (4 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°2.3  
Act
Date: 1486-06-26
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-09 by Marc Stynen
It(em) jan amelrijx als procur(ator) ende inden name va(n) he(re)n adriane va(n)/
poitiers proefst va(n) camerijck va(n) rijsele en(de) va(n) voirne hee(re)n/
woute(re)n vander noot raidt ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) in brabant he(re)n/
jans van bernaige hee(re) va(n) pierke en(de) va(n) molle ridde(re)n arnoud va(n)/
heriamez en(de) meeste(re)n jan(n)e va(n) coudenberge oick raet va(n) brab(ant) als/
tuteurs en(de) mombours van jonch(e)r charles va(n) poitiers he(re) van/
olte(re)? ende va(n) haulchies heeft gekint en(de) gelijdt dat he(n)r(ic)/
cuerinx den voirs(creven) jonch(e)r(e) charle gelost en(de) afgequijt heeft/
volcomelijck alsulke v s(chillingen) outchijs alse deselve jonch(e)r(e)/
charle hadde ende houden(de) was aen en(de) op thuys mette(n)/
toebehoirte(n) desselfs henrix wijle(n) geheete(n) de mane nu de/
wintmoele(n) gelegen inde steenstrate opde(n) hoeck va(n)d(en) parijs/
strate(n) tusschen deselve parijsstrate t(er) eender en(de) de goede/
wilen lodewijx appelma(n)s nu der kinde(re)n arnts wijle(n) vand(en)/
poele t(er) ande(re) Scelden(de) d(aer)aff volcomelijck quite den selven/
henr(icke) en(de) zij(n) goede promitt(ens) null(atenus) sed no(m)i(n)e p(ro)x(im)o sat(is) Et/
de ista quitan(cia) erga quoscu(mque) r(e)c(t)am prosta(r)e war(andizare) coram/
liefkenrode hoeve(n) junii xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx , Jan Boncquet , Jos Jonckheer , Jan Boncquet
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-22 by Claire Dejaeger