SAL7380, Act: R°231.4-V°231.1 (441 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°231.4-V°231.1  
Act
Date: 1487-01-09
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-29 by Jef Willemsens
It(em) dese leste recognitie es gedaen te dier meyni(n)gen dat/
de credituers oft e(n)nich van hen hen d(aer) mede thuer(er) geliefte(n)/
sulle(n) moege(n) behoirlijc doen leyden tot allen den goeden/
have en(de) erve der selver sculde(re)n soe wair die gelegen/
sijn Om aen de selve goede oft aen hue(re)n p(er)soen dwelc/
den creditue(re)n best gelieve(n) sal te v(er)halen(e) en(de) te gecrijge(n)/
goede en(de) behoirlijcke guedinge en(de) vestich(eit) vande(n) voirs(creven) ja(n)ne/
met (con)sente sijnd(er) moed(er) voir stadhoude(r) en(de) manne(n) van/
leene van braba(n)t van dien lxx gouden coervorste(n) gulden(en)/
erflic die sijn moed(er) heffen(de) es als tochtersse en(de) op hem
//
als erfman v(er)schene(n) sijn aen en(de) op de heerlich(eit) van roux/
miroir met allen hue(re)n toebehoirte(n) nae uutwjsen d(er) br(ieven)/
d(aer)aff sijnde En(de) die de selve jan den selve(n) creditue(re)n/
gelooft heeft en(de) mits desen gelooft te doen(e) als voe(r) thuer(er)/
manisse(n) oft des eens van hen ov(er)mits zeke(re)n div(er)sen/
rinte(n) beyde erflic en(de) lijftochtelijck gedragen(de) de p(ri)ncipale/
pe(n)ni(n)gen d(aer)aff tott(er) so(m)men toe van xii[c] en(de) vi r(inssche) gul(den)/
ii(½) st(uvers) met allen coste(n) en(de) lasten die sij d(aer) inne geleden/
hebben oft alnoch sullen moegen lijden in wat manie(re)n/
dat dat zij oft wesen sal moegen voir wat gerichte/
gheestelic oft weerlijck cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Agata Dierick