SAL7380, Act: R°240.1 (464 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°240.1  
Act
Date: 1487-01-15
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-04 by Jef Willemsens
Allen den ghenen doen cont dat jacop van ravescote wonen(de)/
te loven(e) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)atie/
ende auctoriteyt gegeven janne van overberch geheeten/
van ansbruggen ende (christ)iane de coni(n)ck cleermake(re) wonen(de)/
te loven(e) bijde wittevrouwe(n) aut alle sijn saken questien/
en(de) geschillen die hij alsnu uutstaende heeft oft naemails/
hebben [sal] moegen voir alle gerichte(n) gheestelijck en(de) weerlijc/
tegen wien dat sij Alle sijn jairgulde(n) sculden chijsen rinte(n)/
pachte(n) opcomi(n)gen en(de) vervallen goede beruerlijc ende/
omberuerlijck hoedanich die sijn wair die gelegen/
sijn oft bevonde(n) moegen wordden te verwaren te/
manen teysschen op te bue(re)n tontfange(n) (et)c(etera) in meliori/
forma Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) hoeve(n)/
tybe januarii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus