SAL7380, Act: R°244.1 (474 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°244.1  
Act
Date: 1487-01-23
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-06 by Jef Willemsens
Want henrick vander bruggen geheeten metten gelde als/
geleyt nae deser stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van seke(re)n vo(n)nissen der scepen(en) van loven(e) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve willems gheerts soe wair/
die gelegen sijn hem oft cornelijse reyns des(er) stadt bode/
in sijne(n) name en(de) tot sijne(n) behoef met brieve(n) van des(er) stat/
gescreven aende(n) meye(r) van he(re)nt oft sijne(n) stadhoude(r) te/
thieldonck alle de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
ende den selve(n) willem(me) gheerts dach van rechte doen/
besceyden te compare(re)n alhier inde banc voir meye(r) ende/
scepen(en) oft hij hem tegen de voirs(creven) leveringe e(n)nichssins/
hadde willen oppone(re)n Tot welken dage noch oic op/
heden als ten v(er)streken(en) daghe van rechte hij niet gecompar(er)t/
en es noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) wegen den voirs(creven) geleydden com/
pare(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(e) ter manissen smeyers nae dat hen bij raporte/
des voirs(creven) boden behoirlijck hadde gebleken de voirs(creven) executie/
geschiet te sijne gewesen voir een vonnisse soe v(er)re/
de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleydden niet en q(ua)me ten/
opstane van meye(r) en(de) scepen(en) dat men den voirs(creven) ge/
leydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) van loven(e) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno januarii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus