SAL7380, Act: R°244.3-V°244.1 (475 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°244.3-V°244.1  
Act
Date: 1487-01-23
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-11 by Jef Willemsens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoiren lesen/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stadt va(n) loven(e) saluyt/
doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach van heden
//
datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan del/
karme geheete(n) del hollande ende heeft geconstitueert ge/
sedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auctoriteyt gegeven/
janne woutiers geheeten inde catte augustijne meys/
desselfs jans woutiers behuwede sone willem(me) van/
leefdale pauwelse oliviers ende janne de hont oft den/
eenen van hen bring(er) sbriefs Alle ende yegewelke sijn/
saken questien en(de) geschillen die hij alsnu uutstaende/
heeft oft naemails hebben sal moegen voir alle gerichte(n)/
gheestelijc en(de) weerlijck tegen wien dat zij Alle sijn jair/
gulden sculden chijsen rinte(n) pachten opcomi(n)gen ende/
v(er)vallen goede beruerlijck ende omberuerlijck hoedanich/
die sijn wair die gelegen sijn oft bevonden moege(n) wordde(n)/
Te verwaren te manen teysschen opte bue(re)n en(de) tont/
fangen dair voe(r) te panden te dagen te beleyden rasta/
mente te doen leggen die met rechte texeque(re)n ende/
te v(er)volgen te bedingen te wynne(n) te v(er)liesen Alle/
gescriften en(de) libellen over te geven(e) en(de) te nemen(e) te/
replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) in meliori for(ma) Et g(e)n(er)alit(er)/
et specialit(er) (et)c(etera) Et quod p(er) unu(m) ip(s)oru(m) in hiis inchoatu(m)/
seu f(a)c(tu)m fue(r)it q(uod) alt(er) (et)c(etera) Promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) absoloens pynnock januarii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus