SAL7380, Act: R°245.1-V°245.1 (477 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°245.1-V°245.1  
Act
Date: 1487-01-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-11 by Jef Willemsens
Vand(er) aenspraken die katlijne vand(er) dellen gedaen heeft op/
janne van quathem al(ia)s raeymake(re) seggen(de) dat de selve/
jan onlancx leden op eene(n) maendach daer sij qua(m) rijden(de)/
te p(er)de vande(n) kerchove sinte machiels weert huer nae/
geloopen qua(m) grijpen(de) tpeert dair sij op sat metten thoeme/
oft breydele en(de) seyde tot huer ghij moet hier blive(n) ghij/
hebt hier ond(er) u een oneerbaer pack u niet toebehoiren(de)/
En(de) dat hier nae jaspar claes vorste(r) was gecome(n) bij/
hue(r) aldaer sij tegen hue(re)n wille en(de) danck alsoe bijden voirs(creven)/
janne aenveert en(de) gehouden was en(de) hadde ald(aer) de selve/
jaspar bij hue(re)n overgeven(e) en(de) goede(n) wille tselve pack/
gevisiteert d(aer) inne bevonde(n) wae(re)n seke(re) appelen en(de) vijf/
oft vi kese die sij gecocht hadde opde merct om huer/
huys en(de) familie van dien te v(er)siene En(de) dat zij/
bijden ghenen diese langhe gekint hadden gehouden/
hadde geweest voir eene goede getrouwe vrouwe/
en(de) dat de voirs(creven) hanteringe en(de) scamelijcke woirde/
wae(re)n gebuert in gramscape(n) in afnemi(n)gen huer(er) ee(re)n/
Dese pointe(n) oft huer die ontkint wordde(n) p(rese)nteerde/
sij te bewijsen hopen(de) wair sij dat conste gedoen/
dat de voirs(creven) jan gehoude(n) soude sijn huer dat te bete(re)n/
met eene(n) weghe te str melanen te straesborch oft/
met sulker bet(er)nissen als de he(re)n wijsen soude(n) Dair/
tegen de voirs(creven) jan hem v(er)antweerden(de) ontkinde tvoirs(creven)/
bijlegge(n) hopen(de) dat men dat alsoe niet bevi(n)den en/
soude En(de) al mocht hij huer mette(n) diene(re) gevolcht/
sijn dat was geweest bij dien wa(n)t hij nae des(er)/
stadt recht geleyt was tot jans sijns soens goeden/
die welke d(er) voirs(creven) katlijne(n) docht(er) getrouwt heeft/
En(de) hadde hem de selve goede doen levere(n) en(de) was/
d(aer) inne gewijst met vo(n)nisse boven den welcken/
e(n)nige van dien bijd(er) voirs(creven) sijnd(er) behuwed(er) docht(er) die/
met huer(er) moed(er) was innegetoge(n) wae(re)n gedepostueert/
En(de) alsoe al mocht hij den voirs(creven) packe gevolcht sijn/
mette(n) diene(re) als meynen(de) die goede te wesen(e) van/
sijne(n) gelev(er)den goede(n) dair aen en hadde hij soe hij/
hoopte luttel oft niet v(er)buert met meer reden(en)/
in wedersijden gealligeert Wair op de voirscr(even)/
katlijne tot hue(re)n thoene gewijst sijnde nae hue(re)n voirs(creven)
//
v(er)meten(e) niet en thoende van oneerbe(re)n packe al mocht sij ond(er)/
[den ande(re)n dien aengaen(de)] thoene(n) dat hij seyde [staerlic] dat sij dair hadde een pack dair/
hij toe geleyt was dat huer niet toe en hoirde Es/
gewijst bijden scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers dat/
daenlegg(er)sse huers v(er)meets niet volcomen es in sca(mpn)[o]/
januarii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus