SAL7380, Act: R°250.4-V°250.1 (487 of 879)
Search Act
previous | next
Act R°250.4-V°250.1  
Act
Date: 1487-01-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-17 by Jef Willemsens
It(em) de voirs(creven) adam goird en(de) sijn huysvrouwe hebben/
bekint hoe wel de guedinge voirs(creven) niet voird(er) en strect/
dan tot vijff st(uvers) erflic dat hen nochtan bijde(n) voirs(creven)/
ja(n)ne afgeleecht es bove(n) dafleggen ten tijde vand(er)/
guedinge(n) geschiet eene(n) r(inssche) gul(den) erflic met vollen/
pachte Mair want sij den voirs(creven) ja(n)ne de grove de/
voirs(creven) goede warandeerden op xxiiii st(uvers) erfl(ic) va(n) oudts
//
en(de) van te voe(re)n uutgaen(de) en(de) de selve jan bekint dat/
hij mair ix stuv(er)s van oude(n) chijse en bevi(n)t opde voirs(creven)/
goede staen(de) en(de) hem niet meer zed(er) sijnd(er) gued(inge) geeyscht en/
es geweest en(de) ind(er) coopma(n)scap bevorweert was be/
vonde(n) men myn uute(n) voirs(creven) goede(n) gaen(de) dan de xxiiii/
st(uvers) erfl(ic) dat dat den v(er)coop(er)s te bate(n) comen en(de) dat/
men meer bevonde dat dat den coope(re) opgericht soude/
worden Soe eest dat de voirs(creven) guedinge mair vande(n)/
vijf stuv(er)s geschiet en es en(de) niet tege(n)staen(de) dat de gued(inge)/
va(n) eene(n) r(inssche) gul(den) geweest soude hebben en hadde men/
dat alsoe niet bevonde(n) Ende hebbe(n) gelooft de voirs(creven)/
adam en(de) goird met sijnd(er) huysvr(ouwe) alsoe v(er)re de voirs(creven)/
jan de grove meer dan de voirs(creven) ix [st(uvers)] uute(n) voirs(creven) goede(n)/
bevonde gaen(de) en(de) hij oft de selve sijn goede d(aer)voe(r) geprae(m)t/
wordde(n) en(de) d(aer) op niet meer gewonne(n) wordde dat/
sij d(aer)aff den selve(n) ja(n)ne restitucie en(de) oprichtinge doen/
selen niet tegenstaen(de) dat he(m) die goede als voe(r) op/
xxiiii st(uvers) [erfl(ic)] gewarandeert wae(re)n En(de) des sal de selve/
jan de grove als hij alsoe met rechte d(aer) voe(r) geport/
wort oft op sijn goede gevolcht den voirs(creven) gelovers/
d(aer) aff sculd(ich) sijn te wairscouwen om dat te hulpe(n) ver/
antweerde(n) en(de) werden vande(n) voirs(creven) r(inssche) gul(den) bij p(ar)tien der/
geheele(n) pontpe(n)ni(n)ge(n) betailt te weten(e) elke p(ar)tie de helicht/
d(aer)aff cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus