SAL7380, Act: R°30.2-V°30.1 (66 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°30.2-V°30.1  
Act
Date: 1486-07-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-17 by Jef Willemsens
It(em) jan van arschot en(de) (christ)ine smu(n)ters weduwe willems wile(n) va(n)/
arschot hebben geloeft indivisim joh(ann)ese va(n) nuwenborch als p(ro)cur(eur)/
he(re)n mychiels absoloens ridders die hem zeke(re) lande toebehoirende/
den selve(n) he(re)n mych(iele) gelegen t(er) sluyse(n) meylhem sinte remeysgheest/
en(de) d(aer)omtrint hadde doen leve(re)n als zij(n) prop(er) erve uuyt crachte va(n)/
scepen(en) brieve(n) en(de) den plichters hue(r) hande hadde doen afdoe(n) (et)c(etera) dat/
zij deselve vruchte(n) comen(de) vand(en) selve(n) lande die zij houde(n) en(de) noch/
d(aer)op stae(n) oft liggen en(de) oick de vruchte(n) vande(n) land(en) die symoe(n) va(n)/
arschot brueder des voirs(creven) jans houden(de) was sulle(n) vue(re)n en(de) leggen/
bynne(n) den huyse en(de) platen desselfs h(er) machiels onder sluysen/
staen(de) en(de) tot zijne(n) behoeff en(de) die niet dersschen ontvremden/
oft laten ontvremden in e(n)niger manie(re)n ten zij bij consente en(de)/
weten desselfs h(er) mathijs oft zijns p(ro)cur(eur)s om hem daer van/
betaelt te worde(n) alsulk(er) rest van coren(en) oft gelde als/
den selve(n) he(re)n machiele gevalle(n) oft sculdich soude(n) moeghen
//
wesen het zij van gelueften van scepen(en) brieve(n) oft anderssins/
ende hier voe(r) innestaen cor(am) boxhore(n) tybe julii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-06 by Claire Dejaeger