SAL7380, Act: R°389.2 (788 of 906)
Search Act
previous | next
Act R°389.2  
Act
Date: 1487-05-08
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-02 by Jef Willemsens
Item gort en(de) jan busscop gebruede(re)n zone(n) wijle(n) henr(ix) inden/
name van hen en(de) van g(eer)de en(de) pete(re)n hue(re)n bruede(re)n die sij/
hier inne gelove(n) te v(er)vange(n) t(er) eende(r) en(de) claes van stakenborch/
t(er) and(e)r sijden sijn bij toedoene van vrinde(n) en(de) mage(n) ver/
accordeert en(de) eenswordde(n) van alsulken questien en(de) geschille(n)/
alse tusschen hen uutgestaen hebben aengaen(de) zeke(re)n pechtinge(n)/
des hoefs geheete(n) ten hove clause toebehoiren(de) en(de) vande(n)/
haeflijcken goede(n) toebehoiren(de) wijlen den vad(er) d(er) voirs(creven) ge/
bruede(re)n als wynne desselfs hoefs bij clause(n) tande(re)n tijde(n)/
met rechte ae(n)veert en(de) oic va(n) pijne en(de) arbeyde bijden/
selve(n) vad(er) gedaen in des(er) vuege(n) dat de selve p(ar)tien deen/
den ande(re)n d(aer)aff in gheene(n) tijden toecomen(de) aenspreken moeyen/
noch vexe(re)n en sal mair schelde(n) d(aer)aff volcomelijc malcande(re)n/
q(ui)te geloven(de) d(aer)aff inne te stane cor(am) tybe thenis maii/
viii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus