SAL7380, Act: R°59.4-V°59.1 (115 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°59.4-V°59.1  
Act
Date: 1486-08-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-11 by Jef Willemsens
Want arnoldus van kets als p(ro)cur(eur) d(er) infirmerien vande(n) beghijn/
hove te loven(e) geleyt sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn/
wettich gebreck tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans/
lenarts wair die gelegen sijn hem met brieve(n) va(n) des(er)
//
stadt gescr(even) aenden meye(r) van libbeke oft sijne(n) stadhoude(r) te/
love(n)joul alle de selve goede behoirl(ic) heeft doen leve(re)n en(de) den/
selve(n) ja(n)ne en(de) alle ande(re) hande d(aer)aen hebben(de) dach va(n) rechte/
doen besceyden te (com)pare(re)n alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft sij tegen de leveri(n)ge hen hadden willen oppone(re)n/
Tot welken dage nyema(n)t he(m) oppone(re)nde gecompar(er)t en es/
den voirs(creven) geleydden (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe/
hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
raporte tyebouts steenweechs des(er) stadt boden behoirlijck hadde/
gebleken de voirs(creven) executie als voe(r) geschiet te sijne gewese(n)/
voir een vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vande(n) geleyden/
niet en q(ua)me ten opstane smeyers en(de) d(er) scepen(en) dat men den/
selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht/
van sijnen scepen(en) brieve(n) leveri(n)gen en(de) beleyde alsoe v(er)re alst/
noch voir hen come(n) es In scampno aug(usti) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger