SAL7380, Act: R°67.2 (128 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°67.2  
Act
Date: 1486-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-26 by Jef Willemsens
Want meest(er) lodewijck roelants doctoir in loyen die uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) houden(de) en(de) heffende es eene erfrinte/
van xix rinssche gulden(en) en(de) ii st(uvers) aen en(de) op thoff mette(n) huyse(n)/
hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de) allen sijne(n) toebeh(oirten)/
gelegen ond(er) v te ganspoele en(de) d(aer) omtri(n)t houden(de) xxiii dach(mael)/
en(de) xxv roeden lants en(de) xxiii dach(mael) soe beemts soe eeussels/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aenden drossete va(n) rotselair/
oft sijnen stadhoude(r) alle de selve goede en(de) ond(er)pande behoirl(ic)/
heeft doen leve(re)n en(de) dach van rechte doen besceyden ja(n)ne vand(er)/
stoct en(de) sijne(n) wynne t(er) voirs(creven) plaetsen te (com)pare(re)n alh(ier) inde/
banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) bij alsoe sij hen tegen/
de leveri(n)ge hadden willen oppone(re)n Tot welken dage noch/
oic op hede(n) als ten v(er)streken(en) dage va(n) rechte sij niet geco(m)/
par(er)t en sijn den voirs(creven) hee(re)n lo en(de) meest(er) lodewijke oft sijne(n)/
p(ro)cur(eur) (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte/
jans cleynairt drossete va(n) rotselair voirs(creven) behoirlijck hadde/
gebleken de leveri(n)ge en(de) den wynne dachbesceydinge geschiet/
te sijne als voe(r) gewesen voir een vo(n)nisse soe v(er)re de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) he(re)n en(de) meest(er) lod(ewijx) niet en q(ua)me ten opstane/
smeyers en(de) der scepen(en) dat men den selven meest(er) lodewijke/
vande(n) voirs(creven) goeden en(de) onderpanden houden soude inde/
macht van sijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) van loven(e) alsoe v(er)re/
alst noch voir hen come(n) es In scampno aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-14 by Agata Dierick