SAL7380, Act: R°67.3-V°67.1 (129 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°67.3-V°67.1  
Act
Date: 1486-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-26 by Jef Willemsens
It(em) nae dien jacop oliviers die op heden hadde doen innescriven/
arnde busscop poirte(r) van loven(e) te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) die hem voirghinck seke(re) scult op zijne poir/
terie ald(aer) de selve poirte(r) niet en compar(er)de heeft hem de/
selve jacop te rechte gep(rese)nteert en(de) versocht dat de selve
//
poirte(r) gere(n)voyeert soude wordden hebben de scep(enen) van loven(e) gewese(n)/
met vo(n)nisse t(er) manissen smeyers gelieft jacoppen zijn p(rese)ntacie/
te doen teeken(en) dat hij dat doen mach en(de) heeft hij voirder/
gebreck dat hij dat volghe aende(n) borg(er)meeste(r) in scampno/
aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-13 by Claire Dejaeger