SAL7380, Act: R°71.5-V°71.1 (140 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°71.5-V°71.1  
Act
Date: 1486-08-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-16 by Jef Willemsens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat gielijs gielchon onse ingeseten(e) poirte(r)/
heeft ge(con)stit(ueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt ge/
geve(n) hubrechte vand(er) herbrugge(n) en(de) bellen(en) hudts vorste(r) te/
waesmo(n)t aut om te v(er)volgen en(de) te verwaren alsulken sake/
als de voirs(creven) gielijs uutstaen(de) heeft tegen ja(n)ne cole ten ocsuyne/
van alsulken co(m)meringe(n) rastame(n)te en(de) belastinge(n) alse de selve/
gielijs heeft doen doen van alsulken bladinge(n) en(de) vruchte(n) ge/
wassen op desselfs gielijs erve te waesmo(n)t gelege(n) te/
weten(e) voir sijne(n) pacht hem van dien v(er)schene(n) en(de) dien hij/
den voirs(creven) ja(n)ne cole eysschen(de) es tselve rastame(n)t voirt te/
vervolgen de gerasteerde goede uut te wynne(n) nae recht en(de)
//
alle saken d(aer)uut spruyten(de) te bedingen te wynne(n) te v(er)liesen/
al nae costu(m)e en(de) usaige vand(er) plaetsen dair des te doen/
sal wesen Et g(e)n(er)al(ite)r et spe(ci)al(ite)r Promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) hove burg(imagistr)[o] hoeve(n) tybe scab(inis) aug(usti) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-14 by Agata Dierick