SAL7380, Act: R°9.4-V°9.1 (22 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°9.4-V°9.1  
Act
Date: 1486-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-17 by Jef Willemsens
Van alsulken geschille als her henrick le begge p(ri)este(r) en(de) henr(ick)/
damoede als mombour maroyen zijns wijfs wed(uwe) jans wile(n) haymier/
tege(n) malcande(re)n uuytstaen(de) hebben om vier mudden corens erflijck/
die de selve wijlen jan haymier gecocht soude hebben tegen jouffr(ouwe)/
odilien collet weduwe reyniers wijle(n) le begge moeder des voirs(creven)/
he(re)n henrix op div(er)se goede ende pande te meylhem geleghen/
den selve(n) he(re)n henricke in deylinge(n) gevalle(n) op xv mudde(n) corens/
lijfpen(sie) der voirs(creven) zijnd(er) moeder jairlix te betale(n) alsoe lange zij/
leefde en(de) op xvi mudden core(n)s erflijck nae hue(r) doot te v(er)schijne(n)/
ende betalen(e) lanceloote jouffr(ouwe) lijsbette(n) ka(tli)[ne(n)] en(de) wijle(n) alijte(n) le/
begghe brueder en(de) sust(er) desselfs he(re)n henrix en(de) hue(re)n nacomelinghe(n)
//
te weten(e) elken vier mudden d(aer)aff nae uuytwijse(n) d(er) scepen(en) brieve/
van loven(e) d(aer)op gemaect ende dit om de vier mudd(en) core(n)s erflijck/
die der voirs(creven) wijle(n) alijten naede doot d(er) voirs(creven) wile(n) huer(er) moeder/
v(er)schene(n) souden hebbe(n) die deselve alijt d(er) selv(er) hue(re)r moeder gemaect/
en(de) met testamente(n) gelate(n) hadde en(de) die de selve moeder uuyt/
crachte vande(n) selve(n) testame(n)te alsoe den voirs(creven) ja(n)ne haymier/
v(er)cocht hadde Welken coop de voirscr(even) h(er) henr(ick) meynde van/
onweerde(n) te zijne want de voirscr(even) vier mudden op alijte(n) alnoch/
niet verschene(n) en ware(n) noch oick testame(n)t va(n) gheend(er) weerden/
en was v(er)vangen(de) de selve henrick damoede alle de ghene/
die inde selve vier mudd(en) corens int(er)est oft recht souden moege(n)/
hebben oft eysschen in e(n)niger wijs hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien/
gesubmitteert en(de) gekeert inde eendrechtige uuytsp(ra)ke dierix le/
begge rintmeest(er)s va(n) loven(e) en(de) bauduyns henry meyers va(n) meylhe(m)/
voirs(creven) die vand(en) selve(n) geschille genoech gheinformeert zij(n) in/
sulker vuege(n) dat zij de selve hue(r) uuytsp(ra)ke d(aer)aff terstont doe(n)/
sulle(n) promitt(entes) hinc inde rat(um) d(i)c(t)o d(omi)no henr(ico) renu(n)c(iante) privilegiis/
universitat(is) studii lovan(iensis) et aliis quibuscu(mque) cor(am) absoloens py(n)nock/
julii tercia
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick