SAL7380, Act: R°90.4 (182 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°90.4  
Act
Date: 1486-09-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-16 by Jef Willemsens
It(em) wout(er) van eyck die als poirte(r) hadde doen quite(re)n en(de)/
afdoen alsulken dachbesceydinge als hem gedaen was bijde(n)/
meye(r) van arschot oft sijne(n) stadhoude(r) voir seke(re) saken die/
de selve meye(r) hem eysschen(de) mocht sijn heeft hem op heden/
als ten beteeken(de) dage inde(n) br(ief) vand(er) stat begrepe(n) te rechte/
gep(rese)nteert tege(n) den selve(n) meye(r) ald(aer) hij niet geco(m)par(er)t en es/
noch p(ro)cur(eur) va(n) sijne(n) wege(n) In sca(m)pno sept(embris) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger