SAL7380, Act: R°91.1 (185 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°91.1  
Act
Date: 1486-09-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-19 by Jef Willemsens
It(em) h(er) jan van beetse prieste(r) renu(n)cie(re)nde alle p(ri)vilegien d(er) univ(er)siteyt/
van loven(e) en(de) allen ande(re)n in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt dat hem/
bij andriese rijsermans en(de) sijne(n) brued(er) en(de) suste(re)n geheelijc en(de) al te/
male afgequit es tvier(en)deel van alsulken vi r(inssche) gul(den) lijfpensien/
staen(de) tot sijne(n) live d(aer) inne willem rijsermans huer(er) liede vad(er)/
henr(ick) van surpele pauwel arnts en(de) henr(ick) velthane v(er)oblig(er)t staen/
met scepen(en) [br(ieve)] van loven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxi no(vem)[br(is)] xxviii/
Scelden(de) vande(n) selve(n) vie(re)ndeele d(er) voirs(creven) vi r(inssche) gul(den) den selven/
wijlen willem(me) zijne erfg(enamen) voirg(enoemt) en(de) hue(re) goede en(de) oic vande(n)/
ande(re)n drie gedeelte(n) d(er) selv(er) vi r(inssche) gul(den) volcomel(ic) q(ui)te Geloven(de)/
d(aer)aff he(n) ne(m)mermeer aen te spreken in gheene(n) rechte gheestel(ijck) noch/
weerlijck mair d(aer)aff inne staen tegen eene(n)yegelijken Behalve(n)/
den selve(n) he(re)n ja(n)ne zijne actie vande(n) ande(re)n drie gedeelten/
opde ande(re) p(er)sone hue(re) goede en(de) erfg(enamen) nae inhoudt sijnre/
brieve(n) cor(am) boxhoren thenis septe(m)br(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick